DUURZAAMHEID

De projecten die worden ontwikkeld door VICINITY vertrekken vanuit de logica van impact investing. Ons doel is niet enkel om innovatieve vastgoedprojecten aan te bieden aan een zo groot mogelijk aantal mensen, maar om tegelijk ook een positieve impact te hebben op maatschappij en milieu. We doen dit door duurzame woningen te bouwen, binnen een logica van inclusiviteit, flexibiliteit en samenleving.

Onze investeringsstrategie is volledig gebaseerd op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (of “SDG”, Sustainable Development Goals) zoals die in 2015 werden gedefinieerd door de Verenigde Naties in het kader van hun programma om tegen 2030 onze planeet te beschermen en welvaart voor iedereen te garanderen.

Onze bewoners geloven in nieuwe woonvormen en in de stad van morgen; ze zijn zich bewust van milieukwesties, verlangen naar een beter energieverbruik en houden zich bezig met een minder individualistische levensstijl.

Daarom zijn al onze projecten opgebouwd rond drie belangrijke pijlers :

Financieel en sociaal toegankelijk :

VICINITY is opgericht ​​als antwoord op de dalende koopkracht en de groeiende behoefte aan flexibiliteit die onze veranderende levensstijl vraagt. Ons doel is om een ​​oplossing te bieden voor de problematiek van de bereikbaarheid van woningen en om zoveel mogelijk mensen kwalitatief goede woningen te bieden, tegen betaalbare huurprijzen en met volledig geïntegreerde ondersteunende diensten.

Positieve impact op het milieu :

Duurzame constructies, passieve appartementen of appartementen met een lage ecologische impact, gecontroleerd energieverbruik: dat zijn de kernwoorden van VICINITY bij het ontwerp van haar gebouwen. Onze Evergreen-status is de rode draad doorheen onze missie: een uitgesproken positieve impact hebben op het milieu en de samenleving als geheel.

Optimale mobiliteit :

We ontwerpen stedelijke woningen, dichtbij dynamische wijken en openbaar vervoer (stations, openbaar vervoer, etc.). Gedeelde mobiliteitsdiensten (fietsen of elektrische auto’s) vertegenwoordigen de toekomst van stedelijke mobiliteit en maken deel uit van de diensten die we onze inwoners willen bieden.