Cookieverklaring van VICINITY

Deze cookieverklaring is het laatst bijgewerkt op 23 november 2021.

1. Wie zijn wij?

Deze website is eigendom van Vicinity Partners met BTW nummer BE 0724.935.240 waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is in Bosrechterstraat 50 te 1170 Watermaal-Bosvoorde. Wanneer in dit beleid vermeldingen zijn van “Wij”, “We”, “Ons”, “Onze, bedoelt dit duidelijk Vicinity Partners

Je kan ons bereiken op het bovenstaande adres of per e-mail op privacy@vicinity.be.

We hebben een Data Protection Officer aangesteld die je op de bovenstaande coördinaten kan bereiken.

2. Introductie

De website https://www.vicinity.be maakt gebruik van eigen cookies (de zogenaamde eerste partij cookies) en derde partij cookies van wie de diensten op de website (kunnen) gebruikt worden. In artikel 5 vind je een overzicht van alle cookies met hun respectieve doelstelling, bewaartermijn, wie ze plaatst en ontvangt.

Mocht je beslissen om bijvoorbeeld de sociale media cookies niet te aanvaarden dan bestaat de kan dat bepaalde delen van onze website moeilijk of niet zullen werken bijvoorbeeld video, …

Indien je ons de toestemming hebt gegeven voor het gebruik van de niet-functionele cookies dan kan u uw akkoord altijd wijzigen.

3. Wat zijn cookies?

Dit zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals een computer, tablet of smartphone. Waar we het hierna hebben over “cookies” bedoelen we daarmee ook andere vergelijkbare technieken zoals pixels, plug ins, trackers. reCaptcha,…Cookies maken het mogelijk om onze website beter te laten werken, kunnen we inzicht krijgen in het bezoekersgedrag op de website en kunnen andere partijen inzicht krijgen in jouw surfgedrag zodat zij gepersonaliseerde advertenties kunnen tonen over meerdere websites en niet-revelante advertenties weg kunnen laten.

We geven ook graag een woordje uitleg bij de sociale media cookies die gebruikt worden voor de integratie van diverse sociaal netwerksites op onze website. Ingebedde elementen van derden of met andere woorden de inhoud van een website van een derde partij kan namelijk ook op onze website worden getoond. Daarnaast kan de informatie van onze website via sociaalnetwerksites door middel van de aanwezige buttons op de diverse pagina’s worden gedeeld.
Voorbeelden van dergelijke sociaalnetwerksites zijn Facebook, Whatsapp, Instagram, YouTube, LinkedIn,Twitter, …

We gebruiken functionele, analytische, marketing en sociale media cookies. Met uitzondering van de functionele cookies vragen we jouw toestemming voordat we deze kleine informatiebestanden plaatsen. De verwerking van functionele cookies (noodzakelijk voor het goed functioneren van onze website) is gebaseerd op onze afspraak om u een goed werkende website aan te bieden.

De cookies zijn persoonsgegevens zijn. Over de verwerking van uw persoonsgegevens vind je meer informatie in ons privacy beleid.
Toch ook belangrijk dat je weet dat cookies de veiligheid van je computer niet in gevaar brengen.

4. Soorten cookies

4.1. Herkomst

Eerste partij cookies zijn cookies die Vicinity beheert en die eigen zijn aan de bezochte Vicinity website.

Derde partij cookies zijn cookies die beheerd en geplaatst worden door een derde partij. Deze cookies zorgen er dus voor dat bepaalde gegevens door uw bezoek aan onze website aan derden verzonden worden.

4.2. Levensduur
Permanente cookies blijven op uw toestel (desktop, laptop, smartphone, …) aanwezig voor de volledige levensduur van de cookie. Telkens u onze website bezoekt worden ze geactiveerd.

Sessie cookies gelden enkel voor de lopende sessie en worden verwijderd wanneer u de browser afsluit.

4.3. Wat is het doel van deze cookies?

Functionele cookies zorgen ervoor dat alle onderdelen van de website optimaal functioneren. Dit zijn dus cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking en de beveiliging van de website.

Niet-functionele cookies hebben statistische, sociale en commerciële doeleinden.
Analytische cookies geven ons het inzicht hoe de bezoeker van onze website navigeert tussen de verschillende pagina’s, vanuit welke regio hij/zij ons bezoekt. Op basis van deze verzamelde informatie wordt een statistische analyse gemaakt om zo de structuur, navigatie en inhoud van onze website aangenamer te maken én te verbeteren.

Via de marketing cookies krijg je een gepersonaliseerd online advertentieaanbod. Door jouw surfgedrag, hoe en waar je klikt krijgen wij als de derde partijen een zicht hoe onze campagnes hebben gepresteerd.

De sociale media cookies worden geplaatst via buttons van de sociale media sites (zoals facebook, twitter, youtube, …) die via een bezoek aan onze website worden geplaatst en vervolgens doorgegeven aan deze sociale media. Vicinity heeft geen invloed op het gebruik van en de manier waarop zij met deze gegevens omspringen. Meer informatie hieromtrent vind je in de privacy verklaringen van deze derde partijen waarvan je de links onderaan de lijst van de cookies (zie punt 5.2.) vind.

5. Cookies die wij gebruiken

Tabel te integreren (vanuit de Cookie Consent Manager of zelf op te maken. Volgende informatie op te nemen)

5.2 Links naar het privacy beleid van de derde partijen

6. Jouw toestemming

Jouw toestemming geef je wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, door te klikken op “Ik aanvaard alle cookies”. Je kan echter ook jouw voorkeuren per type cookie meer gedetailleerd instellen

Deze toestemming kan je steeds intrekken door op de knop “Instemming intrekken” te klikken. Wijzigen doe je door op de button “Verander uw toestemming” te klikken.

7. In- en uitschakelen

U kan ook via uw browser de cookies automatisch of handmatig verwijderen. Daarbij is het ook mogelijk om aan te geven of bepaalde cookies mogen geplaatst worden of niet. Uw internetbrowser instellen om een bericht te ontvangen wanneer een cookie wordt geplaatst behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Meer informatie omtrent deze mogelijkheden vindt u terug in de instructies van de Help-functie van uw browser.

Let op! Indien cookies zijn uitgeschakeld, bestaat de mogelijkheid dat deze website van Vicinity niet optimaal werkt. Na de verwijdering in uw browser, worden cookies na uw toestemming opnieuw geplaatst bij een volgend bezoek aan onze website.

8. Uw rechten

Je hebt heel wat rechten bij de verwerking van jouw persoonsgegevens waaronder deze verwerking van cookies vallen.

De uitvoering van jouw rechten in onze systemen en procedures gebeurt uiterlijk 30 dagen nadat wij jouw aanvraag hebben ontvangen. Mochten we om één of andere reden deze termijn niet halen dan informeren wij je voor het verstrijken van de oorspronkelijke periode.

8.1. Je mag jouw persoonsgegevens inzien
Je hebt het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij over jou verwerken, de doelstelling van de verwerking, waar we de gegevens vandaan hebben gehaald en wie de gegevens ontvangt.

Je kan in dit geval ook vernemen hoe lang we de gegevens bewaren, of de gegevens worden gebruikt om aan automatische besluitvorming te doen en of we van plan zijn om de gegevens naar een land buiten de Europese Unie te versturen.
De gevraagde informatie bezorgen we je schriftelijk of elektronisch.

8.2 Je kan je gegevens laten verbeteren/vervolledigen
Het kan gebeuren dat de gegevens die wij van jou verwerken niet (meer) correct zijn. Je kunt altijd vragen om de onjuiste gegevens te laten verbeteren of aan te vullen met de ontbrekende gegevens.
8.3. Recht op het wissen
Als je denkt dat we deze cookies onrechtmatig verwerken dan kun je deze wissen via jouw browser.
8.4. Recht op het beperken van persoonsgegevens
Je kan ons vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken wanneer je vermoedt dat de gegevens onjuist zijn of de verwerking onrechtmatig is.
8.5. Recht om bezwaar in te dienen
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, met inbegrip van profilering. De verwerking wordt dan gestopt tenzij om de belangen van een derde te behartigen of met het oog op de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
8.6. Recht om klacht in te dienen

Ga je niet akkoord met ons standpunt dan kan je je richten tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Je kan daar ook een klacht neerleggen. De contactgegevens zijn: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, +32 2 274 48 00 / Contact@apd-gba.be

8.7. Identificatie van de aanvrager
Je kan de uitvoering van jouw rechten op de verwerking van je persoonsgegevens uitoefenen mits een schriftelijk aanvraag

  • via een brief op het adres Bosrechterstraat, 50 te 1170 Watermaal-Bosvoorde
  • per e-mail op het e-mailadres privacy@vicinity.be

Wees altijd zo specifiek mogelijk als je je rechten wil laten uitoefenen. Zo kunnen we jouw aanvraag correct uitoefenen.

Om te vermijden dat iemand anders jouw rechten uitoefent, willen we jouw identiteit zo goed mogelijk controleren. Vandaar dat de aanvraag altijd dient vergezeld te zijn van een document dat bewijst dat de identiteit van de aanvrager overeenstemt met jouw identiteit. Dit kan door een kopie van jouw identiteitskaart bij de aanvraag te voegen. Maak dan wel even jouw pasfoto en identiteitskaartnummer (e.d.) zwart, ter bescherming van je privacy.

Wanneer we van oordeel zijn dat het afgeleverde document onvoldoende bewijs levert, informeren wij je. We behouden ons het recht om niet in te gaan op de aanvraag tot er een voldoend bewijs afgeleverd wordt.

Wij bouwen buurten waar je  comfortabel kan wonen en duurzaam kan leven.